Vem i klassen är du?

1: Va tycker du själv

2: Har du bra självförtroende

3: Har du många vänner

4: Varför tar du dehär quizet

5: Vilken emoji är dig mest lik

6: Har du ett crush på nån i klassen

7: Hårfärg

8: Är du bra i skolan

9: Vem vill du vara i klassen

10: Gillar du skolan

11: Vad gör du på lektionerna

12: Är du redo