vem i klassen är du

1: 1:vad gör du på rasten?

2: 2:hur många vänner har du?

3: 3:gillar många dig?

4: 4:har dunågra riktiga vänner

5: 5:har du märkeskläder?

6: 6:har du pv/fv?