Vem i klassen är du?

1: Räcker du upp handen ofta?

2: Har du många vänner?

3: Pratar du mycket?

4: Har du bra betyg?

5: Sista frågan: Är du ofta själv på skolan?