Vem e jag?

1: Hur gammal är jag?

2: Vart bor jag?

3: Har jag självskadebeteende?

4: Röker jag?

5: Har jag någon gång blivit full?

6: När jag var inlagd, vart var jag?

7: Vad heter jag?

8: Är jag i ett förhållande?

9: Snusar jag?

10: Vad är min hobby?