Vem e du i klassen

1: Vad gör du på lektionen

2: Hur många kompisar har du

3: Vilken hårfärg har du

4: Vad har du för mobil

5: Hur mång har du varit ihop med