Vem är jag?

1: Vem är jag?

2: Var bor jag?

3: Hur gammal är jag?

4: Varför lever jag?

5: Vad gör jag?