Vem är du

1: Vad heter du?

2: Hur ser du ut?

3: Vilket land kommer du ifrån?

4: Vilket är ditt favoritdjur?

5: Ggdfjhfatjhfdticfy