Vem är du?

1: Vad skulle du helst villa heta

2: Vad gillar du helst att göra på fritiden

3: Vad är din klädstil

4: Vilken hårfärg har du

5: Ungefär hur lång är du