Vem är du?

1: Är du snyg

2: Är du ofta glad

3: Är du rick?

4: Hur gamal är du

5: Hur gamal är du

6: Vilket djur gilla du