Vem är du i violetta

1: Leon är kär i 2 tjejer i sesong 2 vilka

2: Maxi har jämt nogonting på huvudet jämt vad

3: Ludmila är

4: Vad heter huvud personen

5: Vad heter violettas pappa