vem är du i skolan?

1: pratar du mycket på lektionerna?

2: vad gör du på rasterna?

3: i vilket gäng skulle du klassa dig?

4: gör du dina läxor?

5: gillar du skolan?