Vem är du i Mario cart?

1: Ä du snäll?

2: Är du hjälpsam?

3: Vem vill du bli?

4: Vem vill du inte bli?

5: Vad har du för egenskaper?