Vem är du i kompisar på nätet

1: Vad är du bra på

2: Vad gillar du att göra

3: Vilket land gillar du mest

4: Vilket beteende har du

5: Vad gör du på kvällen