Vem är du i klassen?

1: Vad brukar du göra på rasterna?

2: Hur många kompisar har du?

3: Vad gör du på lektionerna?

4: Vilket är ditt favoritämne?

5: Är många kär i dig?

6: Vad gör du efter skolan?

7: Vart sätter du dig i klassrummet?