Vem är du i klassen?

1: Vad gör du på rasterna?

2: Vad får du för betyg?

3: Hur många vänner har du i skolan?

4: Är du bitchig?

5: Hur många har du varit tsm med?

6: Gillar du skolan?