Vem är du i klassen

1: Vilket är största delen av dina betyg

2: Tramsar du på lektionen

3: Får du många Samtal hem?

4: Bryter du mot regler

5: Äter du mycket godis eller skräpmat innan lektioner?