Vem är du i klassen?

1: Gillar du skolan?

2: Favorit ämne?

3: Lyssnar ni på läraren när hen har genomgång

4: Bryter ni mot regler?

5: När nån irriterar dig, vad gör du då?

6: Jobbar du något på lektionerna? du annat, som att bara sitta och stirra, eller typ rita