Vem är du i klassen?

1: Vad gör du om någon bryter mot skolan/Klassens regler?

2: Brukar du räcka upp handen, om du tex inte förstår något?

3: Vad gör du när det är rast?

4: Vad skulle du helst äta i matsalen?

5: Vem tror du att du är?