Vem är du i klassen?

1: Vad gör du på rasterna?

2: Hur ser du ut?

3: Hur många Bff har du i klassen?

4: Hur många fingrar har du?

5: E du snygg!😉