Vem är du i klassen?

1: Vem är du i klassen?

2: Hur klär du dig?

3: Sminkar du dig?

4: Är du omtyckt men fjeskar för lärarna?

5: Långt eller kort hår?

6: Är du omtyckt?