vem är du i klassen

1: brukar du ha perfym i skolan

2: bär du märkesklädder

3: mobbas du

4: skämtar du mycket

5: raggar du på många tjejer/ killar

6: om du är ihop med någon raggar du på någon annan då??

7: är du blyg