Vem är du i klassen?

1: Vad gör du på rasterna?

2: Vad gör du på lektionen?

3: Hur många kompisar har du i skolan?

4: Bryr du dig om utseendet i skolan?

5: Vad gör du efter skolan?