vem är du i klassen

1: Vilken typ av sport går du på

2: Vad göt du på rasten?

3: Vadgör du på lektionen?

4: Vad gör du när läraren precis har delat ut läxor till hela klassen

5: Vad gör du under lunchen?

6: Vad tycker du om lärarna

7: Vilka betyg har du?