Vem är du i klassen?

1: Vad får du för betyg?

2: Får du hela klassen att skratta?

3: Har du många vänner i din klass?

4: Brukar du oftast lägga ner tid på att välja kläder?

5: Lyssnar du noggrant på vad läraren säger?

6: Är du väldigt populär i din klass?