Vem är du i klassen

1: Vad har du för appar👑👑

2: Pratar du när läraren pratar

3: Är du snäll mot läraren

4: Är du nån som sportar

5: Vad gör du på rasterna