Vem är du i klassen? Svara ärligt

1: Gör du dina läxor?

2: Vad stämmer bäst in på dig när du e med dina kompisar?

3: Trivs du i klassen du går i?

4: blir djur du känner glada när de ser dig?

5: Vad gör du oftast efter skolan?