Vem är du i familjen Tunhderman

1: Vad heter barnen

2: Vad heter föräldrarna

3: Hur gammalt är programmet

4: Vad gör familjen Tunhdermanh

5: Var detta quiz bra