Vem är du I dolly stal

1: Vad är din favorit färg

2: Gillar du dolly stal vem gillat du mest

3: Vem tror du du bilir

4: Vad gör dolly stal

5: Tryck på RN bokstav av dom här

6: Tryck på en siffra