vem är du i din klass?

1: gör du läxan?

2: Blir du ofta i trubbel?

3: du är sen vad säger du?

4: svär du i skolan?

5: har du bra betyg?