Vem är du i din klass?

1: Vad gör du på fritiden?

2: Vad tycker andra om dig?

3: Betyg?

4: Har du glasögon, tandställning?

5: Hur många vänner har du?

6: Vad gör du på rasterna i skolan?

7: Sportar du?

8: Vad gör du helst på en fredagkväll?

9: Vem tror du att du är?

10: Är du blyg, en tyst person i klassrummet? Räcker du mycket upp handen?