Vem är du i din klass?

1: Brukar du sminka dig innan skolan?

2: Tycker du att du är snygg?

3: Brukar du stå framför spegeln och titta på dig själv

4: Vad brukar du göra om din lärare säger till dig?

5: Har du många kompisar i klassen?

6: Sista frågan, är du poupulär i klassen