Vem är du i din klass?

1: Vad gör du på rasten?

2: Vem är du med?

3: Vilken klass går du i?

4: Hur många gånger har du skolkat?

5: Röker du eller snusar du?

6: Är du redo för ditt svar?