Vem är Carolina Magnell?

1: Vad kallas Carolina

2: Vad är hennes favorit mat

3: Vad heter hennes blogg

4: Vad heter hennes mamma

5: Gillar du ängeln

6: Vad heter hon i mellannamn

7: Hur gammal är hon (2016 NU)

8: När fyller hon år