Vektorburna infektionssjukdomar

1: Kan man ha en borreliainfektion utan att hudrodnad uppstår?

2: Är svenska provtagningsmetoder för borrelia tillförlitliga?

3: Har svensk sjukvård möjlighet att diagnostisera samtliga humanpatogena mikrober som en svensk fästing kan bära på?

4: Kan borreliabakterien ändra form för bättre skydd mot immunförsvar och antibiotika?

5: Kan borreliabakterier liksom andra bakterier gömma sig bakom så kallad biofilm?

6: Kan proteinet på bakterien (ytantigen) växla DNA och göra det svårt för immunförsvaret?

7: Hur upptäckte man borrelia för första gången?

8: Är en borreliainfektion som varat i två år lika lätt att behandla som en 2 veckor gammal infektion?

9: Om det råder avsevärt olika behandlingsrekommendationer i olika västländer, utgår då länderna från gemensam vetenskap och erfarenhet?

10: Anser du att Sverige behöver se över provtagningsmetoderna för vektorburna infektionssjukdomar?

11: Anser du att de svenska behandlingsrekommendationerna avseende bland annat borrelia bör ses över?

12: Har Sverige de kortaste behandlingsrekommendationerna jämfört med USA och övriga Europa?