Vasaliden

1: Vad hätte Gustav Vasas sån🤔

2: Hur gammal var Gustav Vasa när han kröntes🕵🏻

3: När kröntes Gustav Vasa

4: Hur gammal blev han

5: Hur många barn fick han👶🏻👶🏼👶🏽