Varför klagar du på konstiga quiz!!!!

1: Varför klagar du??

2: Vad har du emot att folk skrattar åt konstiga quiz??

3: Varför kritiserar du dem quizen??

4: Vad får dig att hata dem??

5: