Varför är Simon Lussetti en idiot som är dum i huve

1: Är Simon dum

2: Är Simon ihop med en youtuber

3: Simon

4: Är jag dum

5: Jag orkar inte göra mer frågor så är detta den sista frågan?