Varför är QuizMe so onädit?

1: varför är du här

2: fick du rät på föra

3: har du ngt liv

4: om du svara venne vrf bar du inge liv

5: va detta quizert kul :)