Vägskyltar (Vilmas moppeprov)

Vägskyltar (Vilmas moppeprov)

1: Vad betyder detta vägmärket?

2: Vad betyder detta vägmärket?

3: Finns det mer än en markering till att en väg är enkelriktad?

4: Vad betyder detta vägmärket?

5: Vad betyder detta vägmärket?

6: Detta vägmärket betyder: Varning för cirkulationsplats (rondell), SANT eller FALSKT?

7: Vad betyder detta vägmärket?

8: Detta vägmärke betyder: varning för förbikörande fordon, SANT eller FALSKT?

9: Vad betyder detta vägmärket?

10: Detta vägmärke betyder: gående har förträde! SANT eller FALSKT?

11: Vad betyder detta vägmärket?