Vågar du?

1: Hur mycket gillar du din kompis

2: Hur många ben har en tusenfoting?

3: Vad vill du att dina svar ska vara på detta test

4: Hur lång är du?

5: Sista frågan: gillar du godis?