Vad vet du om Sverige?

1: Hur många landskap har Sverige?

2: Vilka land gränsar till Sverige?

3: Vad heter Sveriges huvudstad?

4: Vad heter Sveriges största landskap till ytan?

5: Vilken dag är det Sveriiges nationaldag?