Vad vet du om Nathalie rask?

1: Hur gammal är hon?

2: Vad heter hennes hund?

3: När föddes hon?

4: Hur ser hon ut?

5: Har hon YT?