vad vet du om marcus och martinus

1: vem har ett födelse merke på över leppen

2: vem är älst

3: hur känner de varandra

4: vem har en flick vän

5: vad heter deras systrar