Vad vet du om Kosta

1: Vad är Kosta känt för

2: Hur många elljus spår har Kosta

3: Hur många år firade Kosta 2017

4: Har Kosta ett hotell

5: Är Kosta stort

6: Kan man få möjlighet att blåsa eget glas i Kosta