Vad vet du om körning runt rondell?

1: Vad är det korrekta namnet för en rondell?

2: Vad menas med ordet rondell?

3: Åt vilket håll ska du köra när du åker i cirkulationsplatsen?

4: Du har väjningsplikt mot de som redan befinner sig i cirkulationsplatsen, vad innebär väjningsplikt?

5: Måste du blinka vid infart i cirkulationsplatsen?

6: Måste du ge tecken om du ska byta körfällt medans du befinner dig i cirkulationsplatsen?

7: Vad ska du göra när du beger dig ur cirkulationen?

8: Vad ska du helst göra innan du kör ur cirkulationen?

9: När får du byta körfällt i cirkulationsplatsen?