Vad vet du om althea09

1: Vilken level är hon i?

2: Hur många husdjur har hon?

3: Hur mång vänner har hon?

4: Hur många par skor har hon?

5: Hur länge har hon haft det?