Vad vet du om Alice?

1: Hur gammal blir Alice familj tillsammans?

2: Hur många kusiner har hon?

3: Har Alice sett SKAM?

4: Hur många år är Alice?

5: Vilket datum fyller hon år?

6: Vad är hennes favorite färg