Vad vekhet jag helst??

1: Vad velger jag helst

2: Vad velgwr jag helst??

3: Vad velgwr jag helst??

4: Vad velget jag helst??

5: Vad velgwr jag helst??

6: Vad velgwr jag helst??

7: Vad velgwr jag helst??

8: Vad velgwr jag helst ??

9: Bad velger jag helst??

10: Vad velgwr jag helst ??