Vad tycker du om dina föreldrar?

1: Är dina föreldrar jobbiga?

2: Ger föräldrarna dig det du pekar på?

3: Låter dina föräldrar dig att åka på semester med din kompis?

4: Hjälper föräldrarna dig?

5: Röker dina föreldrar?