Vad ska Flipp göra?

1: Vad ska flipp göra först

2: Vad ska flipp göra sen?

3: Vad ska flipp göra efter det?

4: ...vad ska hon göra sen?

5: Vad ska flipp göra efter det?

6: ..vad ska hon göra sen